Koláčový graf – takový trochu fenomén prezentací a ukázek. Na první pohled vypadá zajímavě a hezky. Přeci jen je kulatý a to je jeden z nejhezčích tvarů. Často hýří barvami a setkáváme se s ním poměrně často. Ve většině případů však nejde o vhodnou formu zobrazení informací. Ukážeme si proč, a jak zobrazit data a informace lépe.

Koláčový graf

Těžko říci, odkud se taková posledost koláčovými grafy bere… Jestli to způsobil Microsoft Excel, kde jste si mohli vytvořit opravdu šílené kombinace, a nejlépe ještě k tomu ve 3D! :-/
Nebo jestli je to tím, že se koláčové grafy často objevují v prezentacích produktů, které je umí kreslit, a že každý chce ukázat, že ho také zvládne…

Základní problém koláčových grafů

Hlavním problémem koláčových grafů je velmi často nemožnost na první pohled porovnat velikosti jednotlivých částí. Což je u grafu, který má především mít přidanou hodnotu v grafickém zobrazení podstatná chyba. Posuďte sami – poznáte který část je větší?

Pie - Which is greater
Which is greater 2

U koláčového grafu to člověk nepozná aniž by nemuseli být přidány další informace (například procenta. Tím ale ztrácíme výhodu vizuálního zpracování – pro člověka nejjednoduššího. U sloupcového grafu to naopak můžeme vidět na první pohled.

Poměry a KPI

Jedno z mála rozumných použití je v rámci zobrazování poměrů nebo KPIs. V prvním případě můžeme vidět, že oranžové plochy mají o něco větší poměrné zastoupení než modré (podmínkou ale je, že ukotvíme správně počátek grafu a prvky seřadíme, což se ne vždy děje).

Pie - Only Option

Dále se koláčové grafy velmi často používají na zobrazení KPI – ať už jako prstencové grafy nebo gauge ukazatele. Ne vždy ale přinášejí nejlepší zobrazení – často pokud jich nacpeme na dashboard více, tak jej totálně znepřehledníme. Navíc jej ve většině případů musíme doplnit o čísla a aktuální hodnoty aby si uživatel udělal představu.

Pie - KPI

Lepší řešení

Pokud se týká našeho příkladu se zobrazením poměru oranžových a modrých – naskýtá se mnohem použitelnější varianta. Stačí vytvořit sloupec a ten jen rozdělit v poměru k jednotlivým dílům a zobrazit referenční hodnotu (zde 100).

Pie - Better Option

Na závěr si ukážeme jak jednoduše – a asi i nejlépe realizovat KPI ukazatel.
Stačí k tomu tzv. Bullet graf. Sloupcový graf, který obsahuje aktuální hodnotu našeho KPI a samozřejmě referenční – kam míříme. Koláčové a gauge grafy mají problém se zobrazením KPI například pokud je výrazně překročíme, to zde problém není. Navíc zde máme možnost jednoduše zobrazit pásma (podobně jako se tomu děje u gauge grafu). Další výhodou tohoto zobrazení, je že jich můžeme dát několik pod sebe/vedle sebe a hned mít ucelený přehled a nemuset zkoumat každé kolečko zvlášť.

Bullet graph

Shrnutí

Závěrem bych řekl jediné – nepoužívejte koláčové grafy! Vždy se dá najít lepší vizuální zobrazení.