Nárůst a vývoj nových technologií s sebou nese zvýšenou poptávku firem po odbornících na veškerá odvětví IT. Poptávka však několikanásobně převyšuje nabídku. Jaká jsou možná řešení nedostatku IT expertů?

IT oblast se neustále rozrůstá – stávající technologie se rychle vyvíjejí a vedle nich neustále vznikají další, vznikají nové obory a podobory. Pro firmy je stále obtížnější najít správné zaměstnance, kteří umějí pracovat s širším spektrem technologií.

Současné projekty ve firmách vyžadují čím dál užší specializaci, což se promítá v potřebě využít znalostí většího počtu různých specialistů na různé oblasti. Už zkrátka není možné najmout jednoho IT administrátora a doufat, že vyřeší veškeré technické problémy. Jednou je potřeba práce specialisty na sítě, jednou na databáze a jindy zase na web nebo třeba na mobilní aplikace. Tyto podobory se od sebe s postupem času velmi vzdálily. S větší různorodostí pracovních úloh je také spojené zkracování doby, po kterou jsou tito specialisté potřeba.

V oblasti IT se poptávka firem dlouhodobě pohybuje výrazně nad nabídkou, a to nejen u nás v ČR. Skoro by se dalo říct, že některé větší firmy téměř rezignovaly na nábor interních specialistů – nemohou totiž soupeřit s konkurenty, kteří těmto pracovníkům dokážou zajistit mnohem lepší podmínky a především pestrost projektů.

Z těchto důvodů je v poslední době oblast zaměstnávání a hledání IT pracovníků pod velkým tlakem na změnu jak ze strany firem, tak pracovníků.

Možná řešení nedostatku IT expertů

Firmy mají v současnosti možnost řešit nedostatek IT expertů třemi základními způsoby:

  1. zaměstnat pracovníka či pracovníky interně,
  2. nechat si výsledek práce dodat externě – projekt s dodávkou,
  3. najmout si pracovní sílu – typický „body shopping“.

Zaměstnání interního člověka, pokud pro něj máme dostatek práce, se může zdát jako nejvýhodnější řešení. Často bývá nejméně nákladné a zároveň má firma zaměstnance i jeho práci pod kontrolou. Pokud tedy firma začíná opravdu dlouhodobý projekt nebo potřebuje někoho „in house“ napořád, je to ideální možnost. Jak bylo však zmíněno, úskalím tohoto řešení je najít kandidáty a správně mezi nimi vybrat. Proces náboru tedy může trvat velmi, velmi dlouho.

Další možností je dodání výsledku projektem. V tomto případě firma sama pracovníky neřídí a zajímá ji pouze dodaný výsledek.

Poslední možností je tzv. body shopping (nájem pracovní síly), který může být dobrým řešením v případě časové tísně. U body shoppingu si firma „nakoupí“ potřebné specialisty u dodavatele podle požadované specializace a jeho případných doporučení. Nemusí je tedy sama hledat a řešit jejich zaměstnání. Dodavatelem v tomto případě nemusí být jen agentura práce,  dnes je to častěji IT firma specializující se na dodávku IT produktů a služeb – a tedy i vyškolených IT expertů.  V podstatě by se to dalo přirovnat k najímání si instalatérů a topenářů – tedy specialistů na daný úkol. Tito jedinci často dokáží dodat výrazně rychlejší a lepší službu, než když půjdete za dodavatelem projektu, který je mnohdy sám bude hledat. Další výhoda body shoppingu spočívá v tom, že zapojení externisty mezi stávající zaměstnance může do projektu přinést dovednosti a zkušenosti z jiných firem a obohatit tak celý tým.

Zapojení externisty mezi stávající zaměstnance může obohatit celý tým.

Jednotlivé firmy často přistupují k body shoppingu rozdílně – některé ho berou jako nábor, chtějí si mezi kandidáty vybírat a znát jejich profesní historii a zkušenosti, jiné naopak spoléhají na dodavatele a vezmou si toho, koho jim nabídne.

Co se týče délky doby pronajmutí pracovníka, ta se výrazně liší v závislosti na typu úkolu. Ze strany dodavatelů je nejlepší co možná nejdelší alokace – byť i za cenu nižší marže. Vědí, že jim to bude generovat celkem stabilní cash-flow a nemají s tím tolik starostí, firma jim bude platit po celou dobu využívání daného specialisty předem stanovenou částku. Firmy, odběratelé těchto služeb, pak někdy tlačí opačným směrem – tedy aby pro ně tento externí člověk pracoval pouze po omezenou dobu a co nejrychleji dodal, co má. Některé ho naopak využijí na delší časové období, kdy ho berou jako téměř interního člověka a zařadí jej do svých struktur.

Co čekat do budoucna?

V současné situaci některé firmy řeší nedostatek pracovníků najímáním firem pro dodávku potřebných úkonů. Mnohdy to však neumějí na úrovni jednotlivých lidí/specialistů. Často i z důvodů byrokracie v oblasti zaměstnávání a/nebo nutnosti mít uzavřené rámcové smlouvy s firmami právě pro podobný typ zaměstnávání. Je ale pravděpodobné, že se tento způsob bude stávat standardem.

V nejbližší době to může vypadat tak, že když menší i větší firmy budou potřebovat specialistu například na konkrétní typ databáze, nepůjdou za svým „dvorním“ dodavatelem IT, ale vyhledají si někoho známého v daném oboru. Kde to bude, je zatím otázkou. V zahraničí jsou běžné databáze specialistů na volné noze, kteří jsou připraveni kdykoli pomoci. U nás již vznikají podobné náborové portály. Nefungují ale tak, že firma zadá inzerát na pozici a pak si vybírá z kandidátů, ale přesně opačně – pracovníci na portálu uveřejní reference a informace o svých pracovních zkušenostech a následně si vybírají z firem, jež jej osloví.

Firmy tak mohou výrazně rychle najít pracovníka s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro vyřešení problému. Musí být ovšem ochotny na tento způsob přistoupit a také vybraného specialistu zaplatit, často více, než jsou zvyklé. Ve výsledku to může ale vést k úsporám v porovnání s dodáním výsledku dodavatelem a často i ke splnění úkolu za výrazně kratší dobu.

Článek byl sepsán pro Nakladatelství FORUM

https://www.forum-media.cz/produkty/moderni-hr-manager